top of page

"Whenever you find yourself on the side of majority, it's time to pause and reflect"

(Mark Twain)

יעקב דנציגר

יעקב דנציגר

יעקב דנציגר

תאודור מיכאל

תאודור מיכאל

דירקטור ובעלים

מעל 40 שנות ניסיון בשוק ההון.

במסגרת תפקידו אחראי על קשרי לקוחות גדולים.

בעבר, מנהל השקעות בכיר בבכורה. קודם לכן כיהן כמורשה חתימה ומנהל מחלקה בבנק לאומי.

בעל תואר ראשון בכלכלה ויחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית ורישיון ניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך.

יעקב דנציגר

דירקטור, בעלים ומייסד

מעל 40 שנות ניסיון בשוק ההון.

במסגרת תפקידו אחראי על קשרי לקוחות גדולים.

בעבר, מנהל השקעות בכיר בבכורה, קודם לכן כיהן כמורשה חתימה בבנק לאומי ובחברת ניהול התיקים שלה. 

בעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב ורישיון ניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך

דוד הלפרן

יו"ר הדירקטוריון, בעלים ומייסד

מעל 40 שנות ניסיון בשוק ההון.

במסגרת תפקידו מפקח על ניהול ההשקעות.

בעבר, מנכ"ל ומנהל השקעות ראשי בבכורה. קודם לכן מורשה חתימה בבנק לאומי ומנכ"ל חברת ניהול התיקים שלה.

בעל תואר ראשון בגיאולוגיה מהאוניברסיטה העברית ורישיון ניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך

 

נדב מיכאל

סמנכ"ל ניהול סיכונים

מעל 10 שנות ניסיון בשוק ההון.

במסגרת תפקידו אחראי על התאמת ניהול הסיכונים לאסטרטגיה של החברה וכן על הקפדת ביצוע כל נהלי הרגולציה. בנוסף משמש כמנהל השקעות בכיר בחברה.

בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול (התמחות במימון) מהמסלול האקדמי המכללה למנהל, תואר שני במנהל עסקים (התמחות במימון ו-I.T.) מאוניברסיטת בר אילן, ורישיון ניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך.

אפרת דנציגר-חי

סמנכ"לית

מעל 20 שנות ניסיון בשוק ההון.

במסגרת תפקידה סמנכ"לית החברה. בעבר, מנהלת השקעות בפסגות ניירות ערך. קודם לכן, מורשית חתימה במחלקת השקעות בבינלאומי וסוחרת בחדר עסקאות מט"ח. 

בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול מאוניברסיטת תל אביב, תואר שני במנהל עסקים (התמחות במימון) מאוניברסיטת תל אביב, ורישיון ניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך

גדי הלפרין

מנכ"ל ומנהל השקעות ראשי, בעלים

מעל 20 שנות ניסיון בשוק ההון.

במסגרת תפקידו מנהל השקעות ראשי.

בעבר, מנהל השקעות בבכורה. קודם לכן התמחה כעורך דין.

בעל תואר ראשון במשפטים וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב, תואר שני במנהל עסקים (התמחות במימון) מאוניברסיטת תל אביב, ורישיון ניהול תיקים מהרשות לניירות ערך

bottom of page