top of page

"Luck is a dividend of sweat.

The more you sweat, the luckier you get"

(Ray Kroc)

מנהלי ההשקעות בבכורה הנם בעלי רישיון לניהול השקעות, השכלה אקדמית וניסיון רב שנים בשווקים פיננסיים. אנו מספקים לעובדינו בית חם ומקצועי המעודד מצוינות המשולבת בעבודת צוות.
הצוות שלנו מורכב ממנהל השקעות ראשי, מנהלי השקעות בכירים וצוות מתמחים

המומחים
שלנו

הניסיון
שלנו

החברה הוקמה ע"י השותפים לאחר שצברו ניסיון רב שנים כמנהלי השקעות.
הידע והניסיון שצברו במהלך עבודתם לפני ואחרי הקמת בכורה, אפשרו להם להקים צוות השקעות מקצועי אשר מנהל את תיקי ההשקעות באופן ייחודי ואיכותי 

בבכורה היחס בין מנהלי השקעות למספר לקוחות מהגבוהים בתחום, עובדה המאפשרת ניהול מעמיק ואישי, המתחשב בצרכים הפיננסיים הייחודיים של כל לקוח

היתרון
שלנו

הניהול
שלנו

תורת ההשקעה שלנו בנויה על ראייה לטווח ארוך.
הניסיון המקצועי הרב שלנו, ההיכרות עם שוקי ההון (הישראלי והאמריקאי בפרט) והקשר הייחודי שלנו עם לקוחותינו, הם במרכז השקפת עולמנו לניהול השקעות

bottom of page