top of page

"We simply attempt to be fearful when others are greedy, and to be greedy when others are fearful"

(Warren Buffett)

שוק ההון הישראלי הוא המומחיות שלנו.
ב-40 השנים האחרונות צברנו ניסיון והיכרות עמוקה עם שוק ההון בישראל, ראינו הרבה ולמדנו לנתח מקרוב חברות ישראליות הנסחרות בארץ או בחו"ל

תיקי השקעות
בישראל

תיק השקעות זר

בכורה מתמחה גם בניהול תיקי השקעות זרים, המורכבים מ-100% מניות ואגרות חוב הנסחרים מחוץ לישראל, עם התמחות בארה"ב.

אנו עובדים עם בנקים בינלאומיים בחו"ל ומנהלים נכסים פיננסיים הנסחרים באירופה, ארה"ב ואסיה.

מתאים ללקוחות המעוניינים לנהל את נכסיהם מחוץ לישראל

תיק ישראלי
משולב

חשיפה למניות על פי בחירת הלקוח, 100% חשיפה לחברות ישראליות הנסחרת בארץ או בחו"ל

תיק מניות
ישראלי בלבד

100% מניות, 100% חשיפה לחברות ישראליות הנסחרות בישראל או בחו"ל

תיק משולב
ישראלי גלובלי

חשיפה למניות על פי בחירת הלקוח (מ-0% עד 100%), המניות יפוזרו בין מניות ישראליות למניות חו"ל (פרופורציות משתנות), בעיקר מניות אמריקאיות. רובם ככולם של הנכסים ירכשו בשיטת "Stock Picking".

שאר הנכסים בתיק יפוזרו בין אגרות חוב מדדיות, שקליות או צמודות מט"ח, על פי שיקול דעתו של מנהל התיק. הרוב המוחלט של אגרות החוב שירכשו יהיו אגרות חוב קונצרניות ישראליות.

תיק השקעות מנוהל הוא, לעניות דעתנו, הדרך הטובה ביותר לנהל חסכונות פרטיים. 
ההשקעה מתבצעת על ידי יפוי כוח הניתן לנו לבצע פעולות בחשבון בנק על שמך. אין צורך להעביר את הכסף לצד שלישי. הכסף נזיל לחלוטין וניתן למשיכה תוך זמן קצר. ההשקעה מתבצעת בהתאם לפרופיל הסיכון הייחודי שלך ולוקחת בחשבון את הצרכים הפיננסיים והיעדים הפיננסיים שברצונך להשיג.
העמלות בתיק נמוכות מאוד, ועמלתנו היחידה הינה דמי הניהול, אין עוד "עמלות נסתרות" כגון דמי ניהול בגין קרנות, מאחר ורובו ככולו של התיק מורכב מאחזקה ישירה של מניות ואגרות חוב. התיק מורכב כולו מנכסים שקופים, סחירים ונזילים. ניתן לראות את מצב התיק בכל רגע. ניתן למכור ולקנות בכל רגע. אין נכסים בלתי סחירים ששווים אינו שקוף ולא ניתן לדעת בדיוק מה השווי שלהם בשוק.

היתרונות של
תיק מנוהל

bottom of page