top of page

הצהרת נגישות

בכורה שירותי ייעוץ והשקעות בע"מ (להלן "החברה") מייחסת חשיבות עליונה לאפשר נגישות לכל אדם הנזקק לכך בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח-1998. 

למשרדינו קיימת גישה לאדם בעל כסא גלגלים, קיימים שירותי נכים בקומת הקרקע וקיימת מעלית נגישה. בנוסף, ניתן לבקש את עזרת הצוות שלנו בכל עזרה נוספת לכל מבקרינו.

אתר האינטרנט של החברה מונגש בהתאם להנחיות הנגישות בתקן הישראלי. ביצענו באתר תהליכי נגישות בהתאם לתקן AA.

bottom of page